Some of us

Believe this others that
And so must wear this eat that
You can’t see beliefs, why should I care
Let them think eat as they dare

@D

Islam

Vital Islamic teachings are beyond proof
Some of them are open to proof
A fact is not race or culture bound
By anyone it may be found

@D

Wanneer is religie religie?

Religie mag naar mijn mening die naam dragen, wanneer er een duidelijke band is met een geopenbaard geloof. Geopenbaarde teksten werden op papier gezet door een boodschapper of profeet en die werden zorgvuldig bewaard, doorgegeven en toegepast. Ik denk dat dat geldt voor de Islam. Misschien ook voor het Jodendom, al hebben geleerden later het nodige toegevoegd naast de oorspronkelijke leer in de Torah. Ik denk dat dat niet geldt voor het Christendom. Paulus, Augustinus en de kerkvaders hebben de Bijbelteksten aangepast, een aantal Evangeliën bovendien geschrapt en vervolgens een maatschappijleer en bestuursvorm gecreëerd die ver afstond van de oorspronkelijke Joodse wet. Nog later ontstonden vele Christelijke kerken, van wie sommige wel en sommige niet in de Hel geloven, sommige wel en andere ook weer niet in een heilige Drieëenheid geloven, niet dezelfde feest- en gedenkdagen huldigen en sommige Bijbelpassages eveneens geschrapt hebben. Ik zie het Christendom dan ook niet als een religie. Ik zie het als een filosofie, een maatschappijleer, die door mensen gemaakt is.

Ik denk dat er een gevaar is aan een a-religieus besef. Het geweten van de mens wordt gevoed door de relatie met God. God herinnert de mens aan wat hij, zij moet doen. Een mens is uiteindelijk beter af met een echt religieus besef. Ik denk dat de Islam de mens daarbij meer op weg helpt dan het Christendom.

@D

Heilige Schrifturen

Van religieuze geschriften valt niet te bewijzen óf ze werkelijk door
een godheid aan de mens gedicteerd werden, bewijzen kunnen we het
immers niet, maar dat betekent tevens, dat we die gedachte ook niet
kunnen verwerpen. Ook als je objectief wil blijven, kun je niet anders
dan erkennen dat het mogelijk is, dat ze een goddelijke oorsprong
hebben. Godsdienstige geschriften werden door juristen en schriftgeleerden
uitgangspunt voor een uitgebreide wetgeving. Daarin werd precies gezegd
hoe mannen, vrouwen, priesters, ongelovigen zich moesten gedragen in de
godvrezende staat. Mijn idee is: mensen zijn heel goed in staat regels
voor tijdelijke situaties te bedenken, zoals belastingtarieven en
protocolaire regels voor ceremoniën. Maar duurzame en algemeen
geldende normen en waarden zoals die vervat zijn in een heilige schrift zoals
Bijbel en Koran, bedenk je niet zomaar. Ik zeg, en dan kan
iedereen zeggen wie ben ik, dat dat soort regels best eens iets
goddelijks kunnen zijn. Ikzelf geloof daar althans in, ook al weet ik
het niet onomstotelijk, en geloof tevens dat voor elk volk in elke tijd
nieuwe basisnormen kwamen. Staat in de Koran trouwens.