#Heelergflauw

De is

Nee,

De was

Advertisements

Yahweh’s Divorce from the Goddess Asherah in the Garden of Eden

Interesting reading material, thanks for sharing @}}-

Mythology Matters

Hebrew Bible scholars have long recognized that the writer who penned the story of Adam and Eve in the Garden of Eden and much other narrative in the first 5 books of the Hebrew Bible (called the Pentateuch, or Torah) had a distinctly anti-Canaanite agenda, and that his anti-Canaanite polemic started in his Eden story. Focusing on this helps us to decipher the meaning of that story, as I have stressed in my new book, The Mythology of Eden, and in talks that I’ve given on the subject at scholarly conferences.

This author, known as the Yahwist (because he was the first author of the Hebrew Bible to use the name Yahweh for God), most clearly set out his anti-Canaanite views at the beginning of his version of the Ten Commandments, in Exodus 34:12-15, where Yahweh warns the Hebrews against associating with the Canaanites, intermarrying with them, and worshipping their…

View original post 1,980 more words

Beetje lucht voor de Boterbloem

Gelukkig, belangrijk.

Red Ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich uitgesproken voor een zorgvuldiger beleid rondom de Boterbloem. De raad concludeerde unaniem dat de Boterbloem als zorgboerderij een belangrijke functie vervult voor de stad. Dat brengt met zich mee dat er goed moet worden gekeken naar mogelijkheden voor behoud en er zeker geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. In het licht van de ontwikkelingen zou nu ontruimen prematuur zijn. De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen voor goede afspraken met SADC.

Daarnaast ligt er een voorstel om het plan in de Lutkemeerpolder nog meer bedrijven te vestigen nogmaals goed te bekijken. Planologisch dateert het idee uit de jaren tachtig, hoe bekijken we dat met de kennis van nu. Wat is er precies nodig en op welke manier wil de gemeente nu invulling geven aan de polder? Zijn meerdere functies mogelijk en hoe zijn de huidige wensen in te passen. Hoe dit…

View original post 58 more words