Fulminatie vd dag #Reaal #VF

In totaal heb ik last van diverse incassobureau’s op ‘t moment, zeer hinderlijk en vooral: zonder enige rechtsgrond. They’re having a field day zogezegd. Nog niet genoemd had ik de verzekering die achter mijn rug om gesloten was door een overigens welwillende persoon in eigen kring. Dat klinkt ondankbaar, maar de fout lag bij de verzekeraar #Reaal en een verzekeringsagent, #Floor&Sommers te Amsterdam. Die hadden moeten weten dat ik bij dat gesprek op z’n minst aanwezig had moeten zijn en ook zelf had moeten tekenen voor contractafsluiting. Er was een lijst ingevuld met verzekerbare items waar ik evenmin van afwist noch voor getekend had. ‘t Meest verwijtbare is dat het een verzekering betreft die niet opgezegd kan worden. Dat mag tegenwoordig niet meer. En de rekeningen werden ook naar mijn huis gestuurd! Het is net alsof je buurman of collega op krediet een auto of fiets voor je koopt en de rekening naar jou laat sturen. En omdat je er zelf niet bij bent, verkoopt de ongeïnteresseerde verkoper gemakshalve een kapot exemplaar, echter de schade is niet meteen zichtbaar. Ik kwam hier twee maanden later pas achter. En #VestingFinance…

Tijd om toch maar wat hulp in te roepen en een mail naar @TrosRadar en @YoupvantHek te zenden. Het gaat allemaal meer tijd kosten dan me lief is en ik wil normaal kunnen leven.

@D

Fulminatie vd dag #Pathé #NIB

Uiteraard had ik ‘t telefoonnummer van #KPN niet gebeld doch hen gezegd, dat ze krachtens artikel 150 Burgerlijke Rechtsvordering schriftelijk hadden moeten aantonen dat het geen dubbele factuur betrof. En ik heb #VestingFinance gezegd, dat, mochten ze betaald hebben voor ‘mijn dossier’, ze de dubbele factuur bij KPN moeten terugvorderen. Niet bij mij! Nou maar hopen dat ze elkaar afslachten… en mij verder met rust laten. En voor de betalingen die KPN teruggegeven heeft, geldt wat mij betreft: teruggegeven is teruggegeven. Tweemaal is scheepsrecht. Zou het waar zijn: dat er een levendige (illegale) handel in vorderingen bestaat? Een machtige semi-overheidsinstelling als KPN staat min of meer boven de wet, denkt ze zelf, zal vast machtige aandeelhouders als de monarchie hebben, en dan mag ‘t wel.

Er dient zich weer een nieuw incassobureau aan: #NIB oftewel Nationaal Incasso Bureau, nibincasso.nl. Drie maanden geleden hadden mijn zoon en ik een abonnement bij bioscoop Pathé, Pathé Unlimited, opgezegd. Maar de bioscoop bleef bedragen afschrijven van mijn rekening, ik geduldig terug laten boeken, en NIB diende zich aan. Wil zelfs op huisbezoek komen om uit te zoeken welke van mijn spullen ze willen meenemen, ‘straks’ na ‘de rechtszaak’. Dat alles om een bedragje van pakweg 35 euro.

Les hieruit: er is veel gajes in de wereld en ik kan u allen afraden nog abonnementen af te sluiten als u ze niet strikt nodig hebt, want afzeggen blijkt in de praktijk niet mogelijk. Betaal niks als ‘t niet terecht is en: bewaar als een horzel al uw administratie hieromtrent, tot de enveloppen aan toe, zo lang mogelijk, jarenlang desnoods. Dan hoeft u er later relatief weinig tijd aan te besteden en u ook niet af te peigeren op aangetekende brieven. Sterkte!

@D

Fulminatie vd Dag #KPN #VestingFinance

KPN laat de incassokosten van 450 eu eindelijk vallen, blijkbaar is ‘t muntje gevallen dat dat toch niet haalbaar is. Nu moet ik weer een informatienummer bellen over de dubbele factuur… alsof die dan minder dubbel wordt en of ‘t antwoord dan iets anders wordt dan ‘wellicht’ levert ‘de buitenlandse’ netwerkoperator buiten normale factuurperioden. Het zal nog enige maanden duren, vrees ik, eer KPN de hele comedie stopt en haar verlies erkent: incasso proberen te voeren over een reeds betaalde vordering en in dat kader mij mijn geld meerdere malen teruggeven in de hoop dat ik die dan aan Vesting Finance alsnog voldoe. Gezien de hinderlijke stapel stalkprodukten die ik inmiddels heb liggen, kom ik niet meer in beweging. Als ik nou nog 1 brief van een der beide clowns ontvang, dagvaard ik ze echt met een declaratie voor de vele uren die ik eraan heb moeten besteden.

Correspondentie met incassobureau’s over allang betaalde vorderingen en opgezegde abonnementen wordt steeds normaler, is mijn indruk. Ik ben er althans steeds meer tijd aan kwijt. Ik dacht weleens:  #Ned heeft twee vaardigheden, daarbuiten blijft ‘t gissen: incasso voeren en formulieren ontwerpen… maar ik twijfel inmiddels met kracht ook daaraan.

@D

Wie het laatst lacht?

KPN Vesting Finance
Wie lacht niet die de mens beziet
KPN Vesting Finance
Hoe dom kun je zijn
KPN Vesting Finance
Gevallen in eigen mes?

Internetten in het buitenland via je Nederlandse mobiele abonnement is duur, zeker via KPN. Maar: wat is er tegen, het is mijn geld tenslotte. Welnu, tijdens mijn vakantie afgelopen zomer stond het geld voor de gebruikelijke automatische incasso niet op mijn rekening. Toen ik het enkele dagen later, nog in het buitenland, overmaakte naar mijn rekening, werd vanuit KPN verder niet meer gepoogd het geld alsnog te incasseren. In plaats daarvan werd vijf dagen later de telefoon afgesloten. Na mijn thuiskomst, tien dagen later, maakte ik het bedrag over naar KPN. Nogmaals was enkele dagen eerder een tweede factuur over bijna precies dezelfde periode en prestaties verschenen. Een maand later werd op gebruikelijke wijze weer gepoogd de nieuwe termijnnota te incasseren met daarbij de resterende buitenlandse kosten. De telefoonaansluiting heb ik nooit meer teruggekregen en de laatste termijnnota betaalde ik zo’n vier weken later alsnog. Verscheidene dagen daarna verscheen een brief van een incassobureau: Vesting Finance. Toen begon een dwaze klucht.

Vesting Finance schreef zo’n beetje elke week een brief dat ik binnen 48 uur de bedragen van de reeds betaalde laatste factuur, de dubbele factuur en een fors bedrag ‘incassokosten’ moest betalen, er ligt hier inmiddels een aardig pakketje van zo’n twaalf stuks. KPN gaf mij de betaling op tweede factuur terug; ik deed nog een poging en kreeg het geld nogmaals terug. Schreef KPN drie aangetekende brieven. Nee KPN was volgens eigen zeggen ‘geen gesprekspartner meer voor mij’, de vordering was ‘overgedragen aan Vesting Finance’. Maar Vesting Finance houdt zich te langen leste verdacht stil, al bijna drie weken heb ik niks van ze gehoord…! Het lijkt erop of ik mijn geld makkelijk verdien op deze manier, er is maar één ding nodig: me aan de wet houden. Ik wacht met de vlag uitsteken, houd nog even voor mij wat ik verder van plan ben, maar durf wel glunderend deze woorden op te schrijven. Met als enige kanttekening: voortaan in het buitenland een lokale simkaart gebruiken… of die van een grotere maatschappij met internationaal bereik.

@D