Kwetsbaar

Wie zich kwetsbaar opstelt wordt bereikbaar
Muren slechten maakt wegen vrij
Stenen wegbreken is een heel karwei
Ze vallen en de vraag is dan waar
Voorkom dat ze op iemand vallen
Er zijn de stenen der valse bescheidenheid
En die der verzwegen eigen gebrekkigheid
Vul eigen valkuilen met je valse stadswallen
D

Beschaving

Beschaving zit ergens van binnen
Het is geen kwestie van mooie spullen
Zelfs niet van intelligentie, goed lullen
Het is discreet de harten winnen
Rekening houden met anderen
Toch authentiek en reëel blijven
Weten, kennen zonder erover te kijven
Zo wellicht ten goede doen veranderen
D

Onbaatzuchtig

Ware liefde vraagt geen prijs

Geen tegenprestatie of eis

Wel geeft en ontvangt ze

Me en je worden we
Liefde leeft tussen mensen

Niet zonder enige wensen

Maar ze blijft altijd reëel

Kent haar plaats, maakt dan heel
D

Vrijheid

Vrijheid is soms fysiek
Geen muren, geen belemmeringen
Vrijheid leeft vaak in de geest
Soms aards soms zelfs mediamiek

Getrouwd of alleenstaand
Kun je vrij zijn maar ook
Gebonden aan een ander of
Aan jezelf als je je vermaant

D

Mind games

De menselijke geest heeft vele lagen, kanten
Vele hoeken, geheime kamers, zijwegen, gangen
Vele mogelijkheden tot elkaar uitdagen dus
Sommigen weten daarmee goed van wantenVanuit die hoeken, zijwegen, lagen weten
Anderen juist geweldige pijlen te toveren
Om af te schieten op hun medemens: meer
Van elkaar weten is meer laten zwetenD

Wat huist in het hart

Familie, vrienden, partners voor jullie allen
Is er een kamer in het gebouw mijn hart
In sommige kamers huist een ziel of
Een herinnering: die zijn leeggevallenAndere kamers hebben nu bewoners
Weer andere zijn nog leeg maar klaargemaakt
Voor toekomstige bewoners: het hart vindt,
Vond met eigen taal zijn geliefde bewoners

D